Οι εξελίξεις στον τομέα των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών στην Ελλάδα έρχονται και πάλι στο προσκήνιο τον Δεκέμβριο με το 8ο ετήσιο Συνέδριο της ΙΤS Hellas. Η ITS Hellas και το ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ σας προσκαλούν και φέτος στο συνέδριο-θεσμό πλέον για τον κλάδο των μεταφορών και της εφοδιαστικής στη χώρα μας, ένα συνέδριο που προσφέρει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για εποικοδομητικό διάλογο, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πρακτικών σε ένα τομέα που βιώνει τεράστιες διαθρωτικές αλλαγές σήμερα.

Εγγραφη
Το 8o ετήσιο συνέδριο της ITS Hellas

Τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών διαμορφώνουν ήδη το μέλλον των μεταφορών και της εφοδιαστικής στη χώρα μας. Οι νέες τεχνολογίες και ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελούν σημαντικούς μοχλούς ώθησης της καινοτομίας με ισχυρές αναπτυξιακές διαστάσεις και σημαντικά οφέλη για την ελληνική οικονομία, τους τελικούς χρήστες και το περιβάλλον. Στο επίκεντρο λοιπόν, και του 8ου Συνεδρίου της ITS Hellas βρίσκεται η προσπάθεια για την ανοικοδόμηση ενός οικοσυστήματος υποστήριξης της καινοτομίας στον ελληνικό χώρο των μεταφορών και της εφοδιαστικής.

ΤΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Πρόσκληση για συμμετοχή

Το ετήσιο συνέδριο-θεσμός για τον κλάδο των μεταφορών και της εφοδιαστικής στην Ελλάδα τελεί κάθε χρόνο υπό την αιγίδα και την υποστήριξη σημαντικών οργανισμών, επιχειρήσεων και φορέων, όπως της Αντιπροσωπείας της EE στην Ελλάδα και συγκεντρώνει εξέχοντες ομιλητές από τον επιστημονικό, πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο. Το συνέδριο συνδιοργανώνει το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Iνστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνίας και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ) και στο πλαίσιο του πραγματοποιείται παράλληλη έκθεση με τεχνολογίες αιχμής όπως αναπτύσσονται από εχχώριες πρωτοβουλίες, καινοτόμες δράσεις, πιλοτικά ερευνητικά έργα και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Mια Διοργάνωση
Με την Υποστήριξη
Υπό την Αιγίδα